About Us

Aysan Refractory is established in 2007 as the first Ceramic Foam Filter Manufacture in Turkey. Presently We have 50 personnel working on 3 production lines reaching to a total capacity as 4.000.000 pcs filters per month. We use laser cutting and other last technology production and quality control methods ensuring the high quality stable characteristics on each final product.

We produce and supply to %40 of Turkish Market so our filters are well accepted among domestic and global casting companies serving to Global Automotive Brands. We also export our Silicon Carbide, Alumina and Zirconia based filters to EU and Mid-East countries and looking for right partners to improve our business at global markets.

Advantages of PureCast™ Foam Filters are maintaining European Quality with reasonable pricing and regularly technical support to distributors and final customers. Turkey is a member of EU Customs Union that results with Zero Tax for EU countries.

We are fully customer oriented, time concerned, have stable quality and good communication never letting our customers down. We are definitely looking for long term partners in any country.

Let us join your era of business, our filters will surely make you and your customers glad for long term.

Kalite Poltikamız 

Müşteri beklentilerini zamanında, kaliteli ürünler ve hizmetler vererek karşılamak, 

Üretim hedefleri doğrultusunda, çevremize ve çalışanlarımıza en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullandırmak,

Yasal ve Mevzuat şartlara bağlı kalmak, mümkünse ilgili tüm mevzuatı ve diğer gereklilikleri karşılamak,

Tüm faaliyetlerimizde yasal şartlara bağlı kalıp, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,

Teknolojik üretim yöntemlerini uygulayıp, enerji verimliliğini artırmak için enerji tasarrufunu ön plana çıkarmak,

Kaynaklarımızı en az fire oluşturacak şekilde kullanmak,

Milli servet kaybını ve kaynakların bilinçsizce tüketimini önlemek,

Çevre kirliliğinin önlenmesinde öncü kuruluş olmak,

İşletmemiz çalışanlarına, ziyaretçilerine ve alt yüklenicilerine güvenli işletme ve çalışma şartları sağlamak,

Çalışanlarımızın sağlığı açısından işlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,

Çalışanlarımıza sürekli eğitim programı düzenleyerek, iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ile iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancından hareketle çalışmalarımıza yön vermek,

Halkın erişimine açık olmak,

Çalışanlarımızın kalite anlayışını benimsemelerini ve Entegre Yönetim Sistemine etkin olarak katılımlarını sağlamak genel politikamızdır.